Kumunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat Nr 1 - Harmonogram czynności wyborczych

Komunikat Nr 2 - skład Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz przewodniczący wydziałowych komisji wyborczych

Komunikat Nr 3 - termin wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Nr 4 - termin wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL

Komunikat Nr 5 - Harmonogram wyborczy na poszczególnych wydziałach Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 6 - terminy: spotkania społeczności akademickiej PL z kandydatami na rektora oraz wyborów rektora

Komunikat Nr 7 - termin wyborów przedstawicieli do Senatu Politechniki Lubelskiej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL

Komunikat Nr 8 - wyniki wyborów przedstawicieli pracowników do kolegium elektorów Uczelni w grupie pozostałych nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych oraz Centrum Informacji Naukowo-Technicznej

Komunikat Nr 9 - wyniki wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kolegium elektorów Uczelni oraz Senatu Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 10 - termin przyjmowania zgłoszeń kandydatur na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

Komunikat Nr 11 - wyniki wyboru przedstawiciela doktorantów do kolegium elektorów Uczelni

Komunikat Nr 12 - wyniki wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów Uczelni z grup: profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich - pracowników Wydziałów Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 13 - unieważnienie wyborów elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni na Wydziale Podstaw Techniki PL oraz ponowne ogłoszenie wyborów w tej grupie

Komunikat Nr 14 - wyniki wyborów przedstawicieli studentów do kolegium elektorów Uczelni

Komunikat Nr 15 - zmiany w Harmonogramie czynności wyborczych w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19)

Komunikat Nr 16 - termin zgłaszania kandydatur na funkcję rektora Politechniki Lubelskiej

Komunikat Nr 17 - zmiany w - ogłoszonym w Komunikacie Nr 15 UKW -  Harmonogramie czynności wyborczych w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19)