Plany zajęć i konsultacje

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia  z języków obcych prowadzone są w sposób zdalny.

Konsultacje z wykładowcami odbywają się drogą mailową oraz za pośrednictwem MS Teams.