Plan zajęć

 • Plan zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym - rok akademicki 2019/2020
 • Zajęcia rehabilitacyjne w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów posiadających długotrwałe zwolnienie lekarskie z w-f  (zaświadczenie należy okazać prowadzącemu w-f )                            
 • CZWARTEK
  mgr N. Kołodziejczyk

  20.00-21.30

  Basen MOSiR

  Al. Zygmuntowskie 4

  CZWARTEK

  mgr B. Spólnicki

  18.30-20.00
  siłownia PL

Dyżur pracowników SWFiS w semestrze zimowym 2019/2020

Lp.

Pracownik

Termin

1.

mgr inż. Michał JANCZAREK

Środa

9.30 – 11.00

2.

mgr inż. Jakub KAŃKOWSKI

Czwartek

   12.30 - 14.00

3.

mgr Maciej KOŁODZIEJCZYK

Wtorek

12.30 – 14.00

4.

mgr Norbert KOŁODZIEJCZYK

 Czwartek 9.30 - 10.15

 Piątek   9.30 – 10.15

5.

mgr Kazimierz PIWOWARCZYK

6.

mgr Izabela
PSZCZOŁA-PASIERBIEWICZ

Czwartek

7.30 – 8.00 oraz 12.30-13.30

7.

mgr Bożydar SPÓLNICKI

Wtorek

8.00 – 9.30

8.

mgr Ryszard STACHASZEWSKI

Poniedziałek

9.30 – 11.00

9.

mgr Sylwia ZŁOMAŃCZUK

Poniedziałek

9.30 – 11.00