O nas

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna PL, którą utworzono 15 listopada 2007 roku na mocy zarządzenia Rektora Politechniki Lubelskiej wydanego w związku z Uchwałą Senatu PL z dnia 8 listopada 2007 roku.

Głównym celem działań prowadzonych przez Inkubator jest wspieranie i popularyzacja idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, rozbudzenie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i pomoc dla początkujących przedsiębiorców.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej, został powołany dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Jednym z priorytetów działalności Inkubatora jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, np. Europejskiego Funduszu Społecznego, które pomogą w przygotowaniu naszych studentów, absolwentów i młodych pracowników naukowych do podjęcia własnej działalności gospodarczej i skutecznej realizacji ich pomysłów biznesowych. Nie jest tajemnicą, że wiedza teoretyczna nabywana w trakcie studiów nie przygotowuje w pełni do podjęcia wyzwań, jakie ze sobą niosą realne przedsięwzięcia gospodarcze.

Realizacja projektów finansowanych z EFS jest trafnym narzędziem dostarczającym Beneficjentom niezbędnej wiedzy i przygotowania merytorycznego do realizacji swoich marzeń tj. do podjęcia wyzwania, jakim jest prowadzenie własnej firmy. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest proces wzmocnienia na rynku lokalnym i nie tylko, małej i średniej przedsiębiorczości. Powołanie do życia Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sprawiło, że w tym procesie aktywnie uczestniczy również Politechnika Lubelska, co jest niezwykle istotne m.in. przy wyborze uczelni przez absolwentów szkół średnich.


wejdź na www.inkubator.pollub.pl