Wydziały

WM

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 36
    tel. (81) 538.42.84
    tel./fax. (81) 538.42.33

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

tel.  (81) 538.41.94
fax. (81) 538.42.33
e-mail: wm.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI, prof. PL

tel. (81) 538.42.56
e-mail: p.budzyński@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH I STUDENCKICH
dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL, prof. PL

tel. (81) 538.42.36
e-mail: p.drozdziel@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL
tel. (81) 538.42.32
e-mail: a.rudawska@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
inż. Jolanta RYCZEK

tel. (81) 538.42.82
e-mail: j.ryczek@pollub.pl

WEiI

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 38A
    tel. (81) 538.42.87
    fax. (81) 538.46.46

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA

tel.  (81) 538.42.87
fax. (81) 538.46.46
e-mail: we.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL

tel. (81) 538.43.41
e-mail: w.jarzyna@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH (Informatyka)
dr inż. Marek MIŁOSZ

tel. (81) 538.46.09
e-mail: m.miłosz@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH (Elektrotechnika)
dr inż. Paweł MAZUREK
tel. (81) 538.42.93
e-mail: p.mazurek@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
Maria WOŹNIAK

tel. (81) 538.43.71
e-mail: m.wozniak@pollub.pl

WBiA

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 40
    tel. (81) 538.43.73
    fax. (81) 538.46.48

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA, prof. PL

tel.  (81) 538.43.73
fax. (81) 538.46.48
e-mail: wb.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH I NAUKI
dr hab. inż. Wojciech FRANUS, prof. PL

tel. (81) 538.44.16
e-mail: w.franus@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Anna ŻYCZYŃSKA

tel. (81) 538.44.27
e-mail: a.zyczynska@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Jadwiga ŁUKASIK

tel. (81) 538.44.55
e-mail: j.lukasik@pollub.pl

WIS

     Strona WWW

     20-618 Lublin
     ul. Nadbystrzycka 40B
     tel. (81) 538.44.02, 538.44.57
     fax. (81) 538.49.97

 

p.o. DZIEKAN
dr hab. inż. Alicja SIUTA-OLCHA, prof. PL
tel. (81) 538.43.21
e-mail: a.siuta-olcha@wis.pol.lublin.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA

tel. (81) 538.43.03
e-mail: a.czechowska-kosacka@pollub.pl

DZIEKANAT
tel. (81) 538.44.57
e-mail: dziekanat@wis.pol.lublin.pl

WZ

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 38
    tel. (81) 538.41.92, 538.44.63
    fax. (81) 538.46.71

 

DZIEKAN
prof. dr hab. Ewa BOJAR

tel.  (81) 538.44.63
fax. (81) 538.46.71
e-mail: e.bojar@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU
dr inż. Krzysztof CZARNOCKI

tel. (81) 538.44.63; 538.45.20
e-mail: k.czarnocki@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Jolanta SŁONIEC

tel. (81) 538.44.88
e-mail: j.sloniec@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr inż. Bogdan WIT

tel. (81) 538.44.63; 538.44.76
e-mail: b.wit@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr inż.
Beata SOBKA
tel. (81) 538.45.36
e-mail: b.sobka@pollub.pl

WPT

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 38
    tel. (81) 538.45.36, 538.44.63
    tel./fax. (81) 538.46.71

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Klaudiusz LENIK

tel.  (81) 538.46.73, 538.47.02
fax. (81) 525.97.06
e-mail: wpt.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK, prof. PL

tel. (81) 538.45.42
e-mail: d.wojcicka-migasiuk@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Mirosław MALEC

tel. (81) 538.45.30
e-mail: m.malec@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Anna KUCZMASZEWSKA
tel. (81) 538.45.63
e-mail: a.kuczmaszewska@pollub.pl

DZIEKANAT
mgr inż. Ewelina KUKULSKA

tel. (81) 538.45.41
e-mail: e.kukulska@pollub.pl