Wydziały

WM

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 36
    tel. (81) 538.42.84
    tel./fax. (81) 538.42.33

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

tel.  (81) 538.41.94
fax. (81) 538.42.33
e-mail: wm.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI, prof. PL

tel. (81) 538.42.52
e-mail: p.budzyński@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. inż. Hubert DĘBSKI, prof. PL

tel. (81) 538.42.01
e-mail: h.debski@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Tomasz JACHOWICZ

tel. (81) 538.42.25
e-mail: t.jachowicz@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH I PROMOCJI
dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL
tel. (81) 538.42.32
e-mail: a.rudawska@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
inż. Jolanta RYCZEK

tel. (81) 538.42.82
e-mail: j.ryczek@pollub.pl

WEiI

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 38A
    tel. (81) 538.42.87
    fax. (81) 538.46.46

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA

tel.  (81) 538.42.87
fax. (81) 538.46.46
e-mail: we.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL

tel. (81) 538.42.88
e-mail: w.jarzyna@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH 
dr inż. Marek MIŁOSZ

tel. (81) 538.42.88
e-mail: m.miłosz@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH 
dr inż. Paweł MAZUREK, prof. PL
tel. (81) 538.42.88
e-mail: p.mazurek@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Piotr PAZOWSKI

tel. (81) 538.43.71
e-mail: p.pazowski@pollub.pl

WBiA

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 40
    tel. (81) 538.43.73
    fax. (81) 538.46.48

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN

tel.  (81) 538.43.73
fax. (81) 538.46.48
e-mail: wb.dziekan@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS

tel. (81) 538.44.16
e-mail: w.franus@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Marek GRABIAS

tel. (81) 538.44.27
e-mail: m.grabias@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI

tel. (81) 538.44.50
e-mail: b.kwiatkowski@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Urszula MARQUEZ SKÓRA

tel. (81) 538.44.55
e-mail: u.skora@pollub.pl

WIS

     Strona WWW

     20-618 Lublin
     ul. Nadbystrzycka 40B
     tel. (81) 538.44.02, 538.44.57
     fax. (81) 538.49.97

 

p.o. DZIEKAN
dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, prof. PL
tel. (81) 538.47.88
e-mail: a.czechowska-kosacka@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA

tel. (81) 538.47.87
e-mail: a.czechowska-kosacka@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Alicja SIUTA-OLCHA, prof. PL

tel. (81) 538.43.21
e-mail: a.siuta-olcha@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU
dr hab. Henryk WASĄG, prof. PL

tel. (81) 538.47.51
e-mail: h.wasag@pollub.pl

DZIEKANAT
tel. (81) 538.44.57
e-mail: dziekanat@wis.pol.lublin.pl

WZ

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 38
    tel. (81) 538.41.92, 538.44.63
    fax. (81) 538.46.71

 

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Stanisław SKOWRON

tel.  (81) 538.44.63
fax. (81) 538.46.71
e-mail: s.skowron@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU
dr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK, prof. PL

tel. (81) 538.44.63
e-mail: m.rzemieniak@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Magdalena MACIASZCZYK

tel. (81) 538.44.63
e-mail: m.maciaszczyk@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab inż. Artur PAŹDZIOR, prof. PL

tel. (81) 538.44.63
e-mail: a.pazdzior@pollub.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr inż.
Beata SOBKA
tel. (81) 538.45.36
e-mail: b.sobka@pollub.pl

WPT

    Strona WWW

    20-618 Lublin
    ul. Nadbystrzycka 38
    tel. (81) 538.45.36, 538.46.73
    tel./fax. (81) 538.46.71

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK, prof. PL

tel.  (81) 538.46.73
fax. (81) 525.97.06
e-mail: d.wojcicka-migasiuk@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU
dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, prof. PL

tel. (81) 538.44.98
e-mail: m.sniadkowski@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Ewa ŁAZUKA

tel. (81) 538.46.27
e-mail: e.lazuka@pollub.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Michał CHARLAK
tel. (81) 538.44.92
e-mail: m.charlak@pollub.pl

DZIEKANAT
tel. (81) 538.45.41, 538.47.05