Plany zajęć

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM
2012/2013

Terminy zjazdów


Terminarz zjazdów w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym obowiązujący na wszystkich kierunkach studiów

Mechanika i Budowa Maszyn


Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla IV roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla IV roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych II stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Inżynieria Materiałowa


Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla IV roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia

Mechatronika


Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla IV roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla IV roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla IV roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych II stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Transport

 
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Inżynieria Biomedyczna


Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia
Tygodniowy rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Studia doktoranckie


Rozkład zajęć na studiach doktoranckich