Aktualności

6 kwietnia 2020

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, finansowany ze środków UE w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Obszary tematyczne:1. Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.2. Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.3. Profilaktyka...

Więcej o "NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę..."

6 kwietnia 2020

Szybki konkurs Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na projekty w dziedzinie telemedycyny, edukacji i MŚP

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił specjalny konkurs na projekty dotyczące walki z epidemią COVID-19. Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach: - Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED); - Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU); - Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz...

Więcej o "Szybki konkurs Inicjatywy..."

31 marca 2020

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia dostępnym pod adresem: http://www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Więcej o "Szkolenie „Wdrożenie systemu..."

31 marca 2020

Komunikat w sprawie finasowania uczestnikom szkoły doktorskiej stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w przypadku stypendiów doktoranckich przyznawanych na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) ustawodawca nie określa z jakich źródeł podmiot prowadzący szkołę doktorską wypłaca stypendium doktoranckie. Istotnie, w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój...

Więcej o "Komunikat w sprawie finasowania..."

31 marca 2020

Uproszczenia w rozliczaniu projektów i raportowaniu w czasie pandemii (programy krajowe)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że podjęło działania mające przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii koronawirusa na sytuację Wykonawców poprzez wprowadzenie szeregu usprawnień pozwalających na realizację zadań przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego. W związku z powyższym rekomendujemy, aby w programach krajowych: - wszystkie wnioski o...

Więcej o "Uproszczenia w rozliczaniu projektów..."

31 marca 2020

Szybki dostęp do funduszy na badania nad COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej...

Więcej o "Szybki dostęp do funduszy na badania..."

31 marca 2020

Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie...

Więcej o "Wprowadzenie polityki otwartego..."

31 marca 2020

DAINA 2- druga edycja konkursu

Narodowe Centrum Nauki zaprasza naukowców do udziału w DAINA 2 - drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Research Council of Lithuania (RCL). Wnioski powinny obejmować badania podstawowe i zawierać program wspólnych badań polsko-litewskich. Infrastruktura badawcza lub...

Więcej o "DAINA 2- druga edycja konkursu"

31 marca 2020

PRELUDIUM 19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech...

Więcej o "PRELUDIUM 19"

31 marca 2020

OPUS 19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej...

Więcej o "OPUS 19"


Archiwum »