Wykaz projektów


1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekty realizowane:

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Wartość projektu (zł)
POWR.03.05.00-00-Z036/17 PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Anna Halicka 2018-06-01 2021-12-31 11 850 356,90
POWER.03.05.00-00-Z060/18 Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga dr  Marcin Barszcz 2019-05-01 2023-04-30 11 552 011,05
POWER.03.01.00-00-KN56/18 Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier. dr inż. Mirosław Malec 2019-04-01 2023-05-31 1 241 959,60
POWR.03.01.00-00-T001/17 Studenci kierunku TRANSPORT z Politechniki Lubelskiej jako wykwalifikowana kadra przemysłu motoryzacyjnego dr hab. inż. Hubert Dębski 2018-02-02 2020-09-30 1 333 222,80
POWR.03.02.00-00-I017/16 Mechanika- międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej prof. dr hab. Jerzy Warmiński 2017-10-01 2022-06-30 1 599 565,95
POWR.03.02.00-00-I024/17-00 Elektrotechnika - międzynarodowe studia doktoranckie na Politechnice Lubelskiej dr hab. inż. Andrzej Kotyra 2018-06-01 2021-09-30 1 319 503,56
POWR.03.02.00-00-I020/16 Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie - INTERDOC PL dr inż. Paweł Mazurek 2018-05-01 2022-10-31 1 057 621,41
POWR.03.01.00-00-K319/15 GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, 2017-10-01 2020-03-31 1 389 279,36

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekty realizowane:

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Wartość projektu Wartość projektu dla PL
POIR.04.01.02-00-0052/16 Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z infrastrukturą oświetleniową (PL- lider) dr hab.inż. Wojciech Jarzyna 2017-06-01 2020-08-31 2 909 494,71 2 020 173,48
POIR.04.01.04-00-0078/18 Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem (PL-partner) dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz (PL) 2018-12-01 2021-11-30 4 385 350,00 511 113,75
POIR.04.01.02-00-0012/18 Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających (PL- lider) dr hab. inż. Tomasz Cholewa 2019-04-01 2022-03-31 1 258 991,04 738 366,04
POIR.04.01.01-00-0038/17 Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych (PL-partner) prof. dr hab. inż. Piotr Kisała 2018-10-01 2020-11-30 4 733 483,84 2 302 982,24
POIR.04.01.04-00-0130/16 Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia (PL-partner) dr hab. inż. Paweł Węgierek 2017-10-01 2020-12-31 9 055 083,00 2 809 414,53
POIR.04.01.02-00-0007/17 Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta (PL-partner) dr hab. inż. Wojciech Jarzyna 2018-04-01 2021-03-31 4 051 212,83 1 174 773,60
POIR.04.01.04-00-0012/19 Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych prof. dr hab. inż. Janusz Sikora 2019-09-01 2021-12-31 13 564 307,50 505 685,00
POIR.04.04.00-00-14E6/18 Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie (PL-lider) prof. dr hab. inż. Wojciech Franus 2019-10-01 2023-01-31 20 998 200,00 6 999 150,00

3. Projekty krajowe


Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Wartość projektu Program
030/RID/2018/19 Politechnika Lubelska - Regionalna Inicjatywa Doskonałości prof. dr hab. inż. Zbigniew  Pater 2019-01-01 2022-12-31 12 000 000,00 MNiSW- Regionalna Inicjatywa Doskonałości
LIDER/10/0058/L-8/16/NCBR/2017 Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. dr inż. Anna Dziubińska 2018-01-01 2020-12-31 1 200 000,00 NCBR- LIDER
LIDER/45/0177/L-9/17/NCBR/2018 Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów wiropłatów.  mgr inż. Ksenia  Siadkowska 2019-01-01 2021-12-31 1 200 000,00 NCBR- LIDER
LIDER/19/0072/L-9/17/NCBR/2018 Otrzymywanie ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych z popiołów lotnych do wybranych zastosowań środowiskowych. dr Rafał Panek 2019-01-01 2021-12-31 1 183 687,50 NCBR- LIDER
LIDER/05/0013/L-9/NCBR/2018 Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu. dr inż. Agnieszka  Woszuk 2019-01-01 2021-12-31 1 198 750,00 NCBR- LIDER
LIDER/1/0003/l-9/NCBR/2018 Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami z przeznaczeniem dla przemysłu górniczego. dr inż. Grzegorz Winiarski 2019-02-01 2022-01-31 1 197 000,00 NCBR- LIDER
LIDER/27/0140/L-10/18/NCBR/2019 Hybrydowy bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania z możliwością lotu autorotacyjnego. dr Zbigniew Czyż 2020-01-01 2022-12-31 1 486 100,00 NCBR- LIDER
DIALOG0019/2019 Zastosowanie i rozwój metod odzyskiwania energii z otoczenia. dr inż. Piotr  Wolszczak 2019-07-29 2021-07-28 979 000,00 MNiSW - DIALOG
163/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopism naukowych dr hab. inż. Paweł Komada 2019-05-06 2020-12-31 120 000,00 MNiSW- Wsparcie dla czasopism naukowych

4. Projekty finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)


Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Wartość projektu Program
PPI/WTP/2019/1/00007 Kompetencje 4D - rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Paweł Droździel 2020-01-01 2021-04-30 100 000,00 NAWA - WELCOME TO POLAND (POWER)
PPI/IAL/2018/1/00003 AbsoLUTelyBestAlumni dr hab. inż. Paweł Droździel 2019-05-01 2020-08-31 100 000,00 NAWA - International Alumni
PPI/KAT/2019/1/00005 Mobile Application Development - Joint Master Studies in English dr inż. Marek Miłosz 2019-10-01 2021-03-31 692 573,30 NAWA - KATAMARAN (POWER)
PPI/APM/2019/1/00004 3D Digital Silk Road dr inż. Elżbieta Miłosz 2019-10-01 2021-09-30 1 043 900,00 NAWA - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
PPI/APM/2019/1/00009 Polish-Japanese Energo-Eco Study and Expert Visits prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska 2019-10-01 2021-09-30 999 930,00 NAWA - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
PPN/BIL/2018/1/00065 Effects of atmospheric pressure cold plasmas on bacteria and seeds dr hab. inż. Joanna Pawłat 2019-01-01 2020-12-31 20 000,00 NAWA- Program wymiany bilateralnej
PPN/BIL/2018/1/00045 Application of municipal sewage sludge ash in production of eco-efficient construction materials dr hab. inż. Grzegorz Łagód 2029-01-01 2022-12-31 20 000,00 NAWA- Program wymiany bilateralnej
PPN/BIL/2018/1/00048 Development of novel additives for thermoplastic processing of biodegradable polymers dr inż. Aneta Tor-Świątek 2019-01-01 2020-12-31 20 000,00 NAWA- Program wymiany bilateralnej
PPN/BIL/2018/2/00076 Energy harvesting from multistable shells vibrations: theoretical modeling and experimental validation. prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński 2019-01-01 2020-12-31 19 800,00 NAWA- Program wymiany bilateralnej
PPN/BEK/2019/1/0034 Sorption of organic micropollutants from water using fly ash-derived synthetic zeolites and zeolite-carbon composites modified with cyclodextrins dr Lidia Bandura 2020-08-01 2020-12-31 52 000,00 NAWA- Program im. Bekkera bilateralna naukowców