Wykaz projektów

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekty realizowane:

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Wartość projektu (zł)
POWR.03.05.00-00-Z036/17 PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Anna Halicka 2018-06-01 2021-12-31 11 850 356,90
POWER.03.05.00-00-Z060/18 Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga dr Marcin Barszcz 2019-05-01 2023-04-30 11 552 011,05
POWER.03.01.00-00-KN56/18 Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier. dr inż. Mirosław Malec 2019-04-01 2023-05-31 1 241 959,60
POWR.03.01.00-00-T001/17 Studenci kierunku TRANSPORT z Politechniki Lubelskiej jako wykwalifikowana kadra przemysłu motoryzacyjnego dr hab. inż. Hubert  Dębski, prof. PL 2018-02-02 2020-09-30 1 333 222,80
POWR.03.02.00-00-I017/16 Mechanika- międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej prof. dr hab. Jerzy Warmiński 2017-10-01 2022-06-30 1 599 565,95
POWR.03.02.00-00-I024/17-00 Elektrotechnika - międzynarodowe studia doktoranckie na Politechnice Lubelskiej dr hab. inż. Piotr  Kisała, prof. PL 2018-06-01 2021-09-30 1 319 503,56
POWR.03.02.00-00-I020/16 Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie - INTERDOC PL Renata  Jaroszyńska 2018-05-01 2022-10-31 1 057 621,41
POWR.03.01.00-00-K319/15 GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy dr inż. Aneta  Czechowska-Kosacka, prof. PL 2017-10-01 2020-03-31 1 389 279,36

Projekty zakończone:

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu
POWR.03.01.00-00-U144/17 Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL 2018-05-15 2019-05-15
POWR.03.01.00-00-K133/16 Kompetentny Menedżer Iwona Czajkowska-Deneka 2017-02-02 2018-06-30
POWR.03.01.00-00-K210/16 MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. PL 2017-01-01 2019-07-31
POWR.03.01.00-00-S080/15 Studiuj i praktykuj z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL 2016-10-01 2018-09-30
POWR.03.01.00-00-K322/15 MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU/PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL 2016-03-01 2018-08-31
POWR.03.01.00-00-S032/17 Wysokiej Jakości Staże Zawodowe dla Studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej dr inż. Tomasz Jachowicz 2018-02-01 2019-09-30
POWR.03.01.00-00-S071/17 STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ Anna Michalska 2017-11-01 2019-10-30

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekty realizowane:

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Wartość projektu Wartość projektu dla PL
POIR.04.01.02-00-0052/16 Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z infrastrukturą oświetleniową (PL- lider) dr hab.inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL 2017-06-01 2020-02-29 2 909 494,71 2 020 173,48
POIR.04.01.04-00-0078/18 Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem (PL-partner) dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz 2018-12-01 2021-11-30 4 385 350,00 511 113,75
POIR.04.01.02-00-0012/18 Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających (PL- lider) dr inż. Tomasz Cholewa 2019-04-01 2022-03-31 1 258 991,04 738 366,04
POIR.04.01.01-00-0038/17 Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych (PL-partner) dr hab. inż. Piotr  Kisała, prof. PL 2018-10-01 2020-09-30 4 733 483,84 2 302 982,24
POIR.04.01.04-00-0130/16 Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia (PL-partner) dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL 2017-10-01 2020-03-31 9 055 083,00 2 809 414,53
POIR.04.01.02-00-0007/17 Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta (PL-partner) dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL 2018-04-01 2021-03-31 4 051 212,83 1 174 773,60
POIR.04.01.04-00-0012/19 Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych prof. dr hab. inż. Janusz Sikora 2019-09-01 2021-12-31 13 564 307,50 505 685,00
POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie (PL-lider) prof. dr hab. inż. Wojciech Franus 2019-10-01 2023-01-31 20 998 200,00 6 999 150,00