Wydziałowe Komisje Doktoranckie

WYDZIAŁ MECHANICZNY:
Przewodnicząca:

prof. dr hab. Barbara SUROWSKA 

Członkowie:
dr hab. inż. Jacek CZARNIGOWSKI, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz MAZURKIEWICZ, prof. PL
mgr inż. Zbigniew CZYŻ  

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI:
Przewodniczący:

dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL 

Członkowie:
dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. PL
dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. PL
mgr inż. Żaklin GRĄDZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA:
Przewodniczący:

prof. dr hab. Lucjan PAWŁOWSKI

Członkowie:
dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA, prof. PL
dr hab. Agata ZDYB, prof. PL
mgr Justyna KUJAWSKA


  • Zarządzenie Nr R-65/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich.