Konwent Politechniki Lubelskiej

Skład Konwentu Politechniki Lubelskiej
kadencja 2016-2020

Przewodniczący:
Tadeusz KARCZMARCZYK

Wiceprzewodnicząca:
dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL

Sekretarz:
dr inż. Korneliusz DUBICKI

Członkowie:
Mariusz BOBER
Przemysław CZARNEK
Stanisław CZUBA
Jan FRANIA
Tomasz FULARA
Krzysztof GALEJ
Joanna GIEROBA
Grzegorz JASIŃSKI
prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO
Ewa KAMIŃSKA
Dariusz KASPEREK
Edward KOSTRUBIEC
Antoni MAGDOŃ
Agnieszka MALISZEWSKA
Maciej MANIECKI
Jacek MIŁOSZ
Teresa MISIUK
Marek MOSKAL
Tadeusz RYBAK
Wiesław SIKORA
Sławomir SOSNOWSKI
Stanisław STACHOWICZ
Artur SZYMCZYK
Marek WAGNER.

  • Pismo okólne Nr 2/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Konwentu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2016-2020.