Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

dr Anna ARENT
Tel. (81) 538.46.35
E-mail: a.arent@pollub.pl

  • Zarządzenie Nr R-4/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.