Pełnomocnik ds. Partnerstwa Wschodniego

prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK
Tel. (81) 538.43.09
E-mail: waldemar.wojcik@pollub.pl

  • Zarządzenie Nr R-46/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Partnerstwa Wschodniego.