Rada Biblioteczna

Członkowie:
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab. inż. Dariusz KOWALSKI, prof. PL
dr hab. Halina RAROT, prof. PL
dr hab. inż. Rafał RUSINEK, prof. pl
dr inż. Jerzy KUKIEŁKA
dr inż. Radosław MACHLARZ
dr inż. Elżbieta MAŁYSZEK

Dyrektor Biblioteki PL:
mgr Dorota TKACZYK

Przedstawiciele pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego:
mgr Szymon FURMANIAK
mgr Jarosław GAJDA
mgr Stanisława PIETRZYK-LEONOWICZ
mgr Anna POMORSKA-KOWALCZYK
mgr Justyna WÓJCIK

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego:
stud. Katarzyna BORATYŃSKA

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów:  
mgr inż. Żaklin GRĄDZ


  • Zarządzenie Nr R-87/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.