Rada Centrum Informatycznego

Przewodniczący: 
dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, prof. PL

Członkowie:
dr hab. inż. Jerzy PODGÓRSKI, prof. PL
dr inż. Artur BOGUTA
dr Tomasz CIEPLAK
dr inż. Paweł KORDOS
dr inż. Zbigniew LACH 
dr Robert LIS
dr inż. Maciej PAŃCZYK
dr inż. Adam PIOTROWICZ
dr inż. Sławomir PRZYŁUCKI
mgr inż. Jakub PIZOŃ
mgr inż. Jakub SKOCZYLAS
mgr Sylwia SZEWCZUK
mgr inż. Tomasz SZUSTER
stud. Kamil SENCZYK


  • Zarządzenie Nr R-81/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.