Rada ds. Muzeum

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL

Zastępca Przewodniczącej:
mgr Agnieszka KLUSKA

Specjalista ds. Muzeum:
mgr Blanka MALCZARSKA

Przedstawiciele wydziałów i jednostek organizacyjnych:
dr hab. inż. Henryk BANACH, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz KOWALSKI, prof. PL
dr inż. Leszek GARDYŃSKI
dr inż. Łukasz BOROWSKI
dr Halina FELIŃSKA
inż. Marian DASZCZUK


  • Zarządzenie Nr R-53/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady ds. Muzeum Politechniki Lubelskiej.