Rada Instytutu Informatyki

Przewodniczący:
dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, prof. PL

Członkowie:
dr inż. Grzegorz KOZIEŁ
dr inż. Marek MIŁOSZ
dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ, prof. PL
dr hab. Stanisław GRZEGÓRSKI, prof. PL
dr hab. Tomasz ZIENTARSKI, prof. PL
dr Beata PAŃCZYK
inż. Magdalena LATKOWSKA


  • Zarządzenie Nr R-76/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Informatyki.