Rada Instytutu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Przewodnicząca:
dr hab. Agata ZDYB, prof. PL

Członkowie:
dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA, prof. PL
dr hab. Artur PAWŁOWSKI, prof. PL
mgr inż. Justyna GOŁĘBIOWSKA
mgr Joanna ŻYŚKO


  • Zarządzenie Nr R-28/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.
  • Zarządzenie Nr R-61/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-28/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.