Rada Nadzorująca Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Przewodniczący:
dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL 

Członkowie:
dr hab. inż. Jacek CZARNIGOWSKI, prof. PL 
dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL
dr inż. Jacek GÓRA
dr hab. HEnryk WASĄG, prof. PL
dr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK, prof. PL
dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, prof. PL 
dr inż. Korneliusz DUBICKI
mgr Anna MICHALSKA 


  • Zarządzenie Nr R-91/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.