Rada Nadzorująca Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Przewodniczący:
dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL

Członkowie:
dr hab. inż. Dariusz MAZURKIEWICZ, prof. PL
dr inż. Piotr WIELGOS
dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA, prof. PL
dr inż. Grzegorz KŁOSOWSKI
dr Robert LIS
dr inż. Korneliusz DUBICKI
mgr Magdalena KUŚ
mgr inż. Tytus TULWIN
stud. Paweł STADNICKI
mgr Aleksandra ROZNER


  • Zarządzenie Nr R-92/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. 
  • Zarządzenie Nr R-19/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-92/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.