Rada Programowa Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego

Przewodniczący:
dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL

Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK
inż. Wiesław SIKORA

Członkowie:
dr hab. inż. Anna RUDAWSKA
dr inż. Paweł KOMADA
dr inż. Marek GRABIAS
dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA
dr Magdalena MACIASZCZYK
dr Ewa ŁAZUKA
mgr Anton BLAZHEYEV
mgr Iuliia YASKIEVICH
dr Celina HANDZEL
mgr Magdalena PALKA
mgr Ewelina ZBROŃSKA
mgr inż. Ewa ZACHARSKA
inż. Ewa DERDA


  • Zarządzenie Nr R-9/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego.