Rada Studium Języków Obcych

Przewodnicząca:
mgr Monika SZABELSKA

Członkowie:
mgr Magdalena KOŻUCH
mgr Barbara MIŁOSZ
mgr Elżbieta PIERZCHALSKA


  • Zarządzenie Nr R-4/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej.