Rada Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Przewodniczący: 
mgr Kazimierz PIWOWARCZYK

Członkowie:
mgr Bożydar SPÓLNICKI 
mgr Norbert KOŁODZIEJCZYK
mgr Michał JANCZAREK


  • Zarządzenie Nr R-74/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej.