Rada Wydawnicza

Przewodniczący:
dr hab. inż. Paweł SURDACKI, prof. PL

Członkowie:
dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, prof. PL
dr hab. Agata ZDYB, prof. PL
dr hab. inż. Andrzej ZNISZCZYŃSKI, prof. PL
dr hab. inż. Tomasz LIPECKI, prof. PL
dr inż. Mariusz SOBKA
mgr Dorota TKACZYK
mgr inż. Karolina GŁOGOWSKA
stud. Kamil WALICKI

Sekretarz:
mgr Jarosław GAJDA


  • Zarządzenie Nr R-79/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.
  • Zarządzenie Nr R-20/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-79/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.