Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich
dr hab. inż. Beata KOWALSKA, prof. PL
Tel. (81) 538.44.30
E-mail: b.kowalska@pollub.pl

Zarządzenie Nr R-83/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich. 


Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Doktorantów
dr inż. Zbigniew LACH
Tel. (81) 538.43.31
E-mail: z.lach@pollub.pl

Zarządzenie Nr R-89/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.


Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów
dr hab. inż. Grzegorz KOSZAŁKA
Tel. (81) 538.42.59
E-mail: g.koszalka@pollub.pl

Zarządzenie Nr R-88/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów.

Zarządzenie Nr R-39/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-88/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów.