Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich
dr hab. inż. Beata KOWALSKA, prof. PL
Tel. (81) 538.44.30
E-mail: b.kowalska@pollub.pl

Zarządzenie Nr R-83/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich. 


Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Doktorantów
dr inż. Zbigniew LACH
Tel. (81) 538.43.31
E-mail: z.lach@pollub.pl

Zarządzenie Nr R-89/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.


Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów
dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL
Tel. (81) 538.43.04
E-mail: jaroslaw.sikora@pollub.pl

Zarządzenie Nr R-88/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów.