Władze Politechniki Lubelskiej

REKTOR:
prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

Sekretariat rektora:
mgr Iwona CZAJKOWSKA-DENEKA
Tel. (81) 538.41.00
E-mail: politechnika@pollub.pl


PROREKTOR DS. NAUKI:
prof. dr hab. Marzenna DUDZIŃSKA

Sekretariat porektora ds. nauki:
mgr inż. Alicja WOŻNIAK
Tel. (81) 538.41.02
E-mail: prorektor.rn@pollub.pl

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-BIZNESOWYM:
prof. dr hab. inż. Anna HALICKA

Sekretariat prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym:
mgr Aleksandra ROZNER
Tel. (81) 538.41.04
E-mail: sekretariat.rp@pollub.pl

PROREKTOR DS. STUDENCKICH:
dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL

Sekretariat prorektora ds. studenckich:
mgr Alina FILIPCZUK
Tel. (81) 538.41.01
E-mail: sekretariat.rd@pollub.pl


KANCLERZ:
inż. Wiesław SIKORA

Sekretariat Kanclerza:
mgr inż. Magdalena GAŁAT-MIKULA
Tel. (81) 538.41.03
E-mail: kanclerz@pollub.pl


ZASTĘPCA KANCLERZA:
mgr Agnieszka KLUSKA
Tel. (81) 538.47.22
E-mail: a.kluska@pollub.pl

KWESTOR, ZASTĘPCA KANCLERZA:
mgr Janina KSIĘSKA
Tel. (81) 536.66.05
E-mail: kwestor@pollub.pl

ZASTĘPCA KWESTORA:
Zofia JAŁOWIEC
Tel. (81) 536.66.06
E-mail: z.jalowiec@pollub.pl