Biuro Obsługi Wydziału

Sekretariat:
p. Alicja KWIATKOWSKA
Tel. (81) 538.42.87
E-mail: alicja.kwiatkowska@pollub.pl

Stanowisko ds. finansowych:
mgr Agata TRONCEWICZ-ŚWITEK
Tel. (81) 538.43.23
E-mail: a.troncewicz@pollub.pl