Władze Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Dziekan:
dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK

Sekretariat Dziekana:
Alicja KWIATKOWSKA
Tel. (81) 538.42.87
E-mail: we.sekretariat@pollub.pl

Prodziekan ds. rozwoju:
dr hab. inż. Michał MAJKA
Tel. (81) 538.45.66
E-mail: m.majka@pollub.pl

Prodziekan ds. studenckich:
dr hab. inż. Paweł KOMADA
Tel. (81) 538.43.37
E-mail: p.komada@pollub.pl

Prodziekan ds. studenckich:
dr Edyta ŁUKASIK
Tel. (81) 538.45.91
E-mail: e.lukasik@pollub.pl