Zespół ds. Technicznej Obsługi Wydziału

Kierownik:
Janusz BOCZKOWSKI
Tel. (81) 538.43.69
E-mail: j.boczkowski@pollub.pl