Związki Zawodowe

Związek Zawodowy "Unia Profesorów Polskich" przy Politechnice Lubelskiej
Prezes: 

dr hab inż. Jarosław SIKORA, prof. PL
Tel. (81) 538.43.04
E-mail: jaroslaw.sikora@pollub.pl

Sekretariat:
Danuta FRĄCKIEWICZ
Tel. (81) 538.47.14
E-mail: d.frackiewicz@pollub.pl


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Politechniki Lubelskiej
Przewodniczący:

dr inż. Stefan LASKOWSKI
Tel. (81) 538.47.43
E-mail: s.laskowski@pollub.pl


Niezależny Samorządny Związek Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Lubelskiej
Prezes:

dr inż. Jarosław ZUBRZYCKI
Tel. (81) 538.45.85
E-mail: j.zubrzycki@pollub.pl

Sekretariat:
Danuta FRĄCKIEWICZ
Tel. (81) 538.47.14
E-mail: d.frackiewicz@pollub.pl