Aktualności

Szanowi Państwo,

Uczelniane Biuro Projektów PL informuje o otwarciu konkursów Ministerstwa Edukacji i Nauki, pt. „Doskonała Nauka” oraz „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

„Doskonała nauka”:

1.  Wsparcie konferencji naukowych” – dofinansowanie projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; kwota dofinansowania: od 20 000 zł do 400 000 zł.

2.  Wsparcie monografii naukowych” – dofinansowanie projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń; kwota dofinansowania: od 15 000 zł do 80 000 zł.

„Społeczna odpowiedzialność nauki”

1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – dofinansowanie projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

Kwota dofinansowanie: od 20 000 zł do 1 000 000 zł.

2.„Wsparcie dla bibliotek naukowych” – dofinansowanie projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej; kwota dofinansowania: od 20 000 zł do 250 000 zł.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Czas realizacji projektów może wynosić max. 24 miesiące.

Ponieważ Politechnika Lubelska może złożyć ograniczoną liczbę wniosków w każdym z ww. modułów, udział w głównym konkursie jest poprzedzony konkursem wewnętrznym.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro.projektow@pollub.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2021 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej dopuszczalną liczbę wniosków, zostanie powołana komisja, która wybierze rekomendowane do udziału w głównym konkursie. Formularze niekompletne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Uczelnianym Biurem Projektów PL pod adresem biuro.projektow@pollub.pl lub numerem 81 538 48 82.

Z wyrazami szacunku,

Uczelniane Biuro Projektów Politechniki Lubelskiej