Dokumenty wewnętrzne

Funkcjonowanie Uczelni:

Wynagrodzenia pracowników, nagrody i premie:

Świadczenia socjalne:

Konferencje naukowe:

Patronat Politechniki Lubelskiej

Zasady udzielania przez rektora pełnomocnictw 

Studenci i doktoranci:

Wnioski o nagrodę/nadanie odznaczenia - formularze

Ocena działalności:

Konkursy na nauczyciela akademickiego:

Urlopy wypoczynkowe:

Zamówienia publiczne:

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej:

Regulaminy jednostek międzywydziałowych:

Regulaminy jednostek ogólnouczelnianych:

Pozostałe Regulaminy:

Inne: