Regulamin organizacyjny

Obowiązujący Regulamin organizacyjny Politechniki Lubelskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-67/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2016 r. 


Poprzedni Regulamin organizacyjny Politechniki Lubelskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-32/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2005 r.

Tekst Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Lubelskiej


Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego:

  • Zarządzenie Nr R-3/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-32/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2005 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Lubelskiej.
  • Zarządzenie Nr R-37/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Lubelskiej.
  • Zarządzenie Nr R-7/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Lubelskiej.
  • Zarządzenie Nr R-27/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Lubelskiej.


Tekst jednolity wydany na podstawie Obwieszczenia Nr 2/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2011 r.

   Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego PL
        Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego PL     
        Schemat organizacyjny administracji PL

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego:

  • Zarządzenie Nr R-59/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Lubelskiej.