Regulamin Studiów

Od 1 października 2021 r. będzie obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 16/2021/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Od 1 października 2020 r. obowiązuje Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 24/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r.


W okresie 1 października 2019 r. - 30 września 2020 obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 13/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r.


W okresie 1 października 2018 r. - 30 września 2019 r. obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 19/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r.


Od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 11/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.


Do dnia 30 września 2017 r. obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 15/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  Tekst Regulaminu Studiów


Do dnia 30 września 2015 r. obowiązywał Regulamin Studiów przyjęty Uchwałą Nr 4/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

   Tekst Regulaminu Studiów

Zmiany do Regulaminu Studiów:

  • Uchwała Nr 35/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.
  • Uchwała Nr 54/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r.
  • Uchwała Nr 24/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Tekst jednolity wydany Obwieszczeniem Nr 3/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 maja 2013 r. uwzględnia powyższe zmiany.

   Tekst jednolity Regulaminu Studiów

Zmiany do Regulaminu Studiów nieuwzględnione w powyższym tekście jednolitym:

  • Uchwała Nr 17/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

Regulamin studiów na kierunku inżynieria biomedyczna wprowadzony został Uchwałą Nr 6/2010/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2010 r.

   Tekst Regulaminu studiów na kierunku inżynieria biomedyczna