Zamówienia publiczne

Szczegółowe zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej regulują: 

  • Zarządzenie Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej;
  • Zarządzenie Nr R-93/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej;
  • Obwieszczenie Nr 1/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej;
  • Zarządzenie Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Zarządzenie Nr R-94/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Obwieszczenie Nr 2/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-69/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.