Rok 2019

Uchwała Nr 36/2019/VIII

Uchwała Nr 36/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 49/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.  

Więcej o "Uchwała Nr 36/2019/VIII"

Uchwała Nr 35/2019/VIII

Uchwała Nr 35/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.  

Więcej o "Uchwała Nr 35/2019/VIII"

Uchwała Nr 34/2019/VIII

Uchwała Nr 34/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku mechatronika prowadzonych przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki.  

Więcej o "Uchwała Nr 34/2019/VIII"

Uchwała Nr 33/2019/VIII

Uchwała Nr 33/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonych w Wydziale Mechanicznym.  

Więcej o "Uchwała Nr 33/2019/VIII"

Uchwała Nr 32/2019/VIII

Uchwała Nr 32/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów wspólnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej  (Załączniki do Uchwały dostępne są w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).

Więcej o "Uchwała Nr 32/2019/VIII"

Uchwała Nr 31/2019/VIII

Uchwała Nr 31/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2019 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 31/2019/VIII"

Uchwała Nr 30/2019/VIII

Uchwała Nr 30/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie uchwalenia:  1) Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z subwencji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego Politechniki Lubelskiej,2) Zasad i...

Więcej o "Uchwała Nr 30/2019/VIII"

Uchwała Nr 29/2019/VII

Uchwała Nr 29/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej w przedmiocie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 29/2019/VII"

Uchwała Nr 28/2019/VII

Uchwała Nr 28/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria logistyki prowadzonych na Wydziale Zarządzania.  

Więcej o "Uchwała Nr 28/2019/VII"

Uchwała Nr 27/2019/VII

Uchwała Nr 27/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku budownictwo prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.  

Więcej o "Uchwała Nr 27/2019/VII"


Archiwum »