Rok 2019

Uchwała Nr 8/2019/III

Uchwała Nr 8/2019/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur Politechniki Lubelskiej do Rady Doskonałości Naukowej.

Więcej o "Uchwała Nr 8/2019/III"

Uchwała Nr 7/2019/II

Uchwała Nr 7/2019/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.  

Więcej o "Uchwała Nr 7/2019/II"

Uchwała Nr 6/2019/II

Uchwała Nr 6/2019/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obchodów Święta Politechniki Lubelskiej w roku 2019.  

Więcej o "Uchwała Nr 6/2019/II"

Uchwała Nr 5/2019/II

Uchwała Nr 5/2019/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. inż. Rudolfa Michałka.  

Więcej o "Uchwała Nr 5/2019/II"

Uchwała Nr 4/2019/II

Uchwała Nr 4/2019/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania prof. Guomo Zhou tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 4/2019/II"

Uchwała Nr 3/2019/II

Uchwała Nr 3/2019/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania prof. Tatianie Čorejovej tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 3/2019/II"

Uchwała Nr 2/2019/I

Uchwała Nr 2/2019/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prof. dr. hab. inż. Markowi Opielakowi przygotowania recenzji dotyczącej nadania prof. dr. hab. inż. Rudolfowi Michałkowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 2/2019/I"

Uchwała Nr 1/2019/I

Uchwała Nr 1/2019/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. inż. Ryszarda Knosali.  

Więcej o "Uchwała Nr 1/2019/I"