Rok 2020

Uchwała Nr 41/2020/VII

Uchwała Nr 41/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022.

Więcej o "Uchwała Nr 41/2020/VII"

Uchwała Nr 40/2020/VII

Uchwała Nr 40/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 48/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku marketing i komunikacja rynkowa prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 40/2020/VII"

Uchwała Nr 39/2020/VII

Uchwała Nr 39/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 39/2020/VII"

Uchwała Nr 38/2020/VII

Uchwała Nr 38/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2020 r.

Więcej o "Uchwała Nr 38/2020/VII"

Uchwała Nr 37/2020/VII

Uchwała Nr 37/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z subwencji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego Politechniki Lubelskiej na rok 2020.

Więcej o "Uchwała Nr 37/2020/VII"

Uchwała Nr 36/2020/VI

Uchwała Nr 36/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 36/2020/VI"

Uchwała Nr 35/2020/VI

Uchwała Nr 35/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.  

Więcej o "Uchwała Nr 35/2020/VI"

Uchwała Nr 34/2020/VI

Uchwała Nr 34/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rad Dyscyplin Naukowych Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 34/2020/VI"

Uchwała Nr 33/2020/VI

Uchwała Nr 33/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. Ewie Bojar tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 33/2020/VI"

Uchwała Nr 32/2020/VI

Uchwała Nr 32/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej kandydata na rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024.  

Więcej o "Uchwała Nr 32/2020/VI"


Archiwum »