Rok 2019

Zarządzenie Nr R-48/2019

Zarządzenie Nr R-48/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. nauki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2019"

Zarządzenie Nr R-47/2019

Zarządzenie Nr R-47/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2019"

Zarządzenie Nr R-46/2019

Zarządzenie Nr R-46/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie rektora.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2019"

Zarządzenie Nr R-45/2019

Zarządzenie Nr R-45/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie kanclerza.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-45/2019"

Zarządzenie Nr R-44/2019

Zarządzenie Nr R-44/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-44/2019"

Zarządzenie Nr R-43/2019

Zarządzenie Nr R-43/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie rektora.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-43/2019"

Zarządzenie Nr R-42/2019

Zarządzenie Nr R-42/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia danych technicznych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-42/2019"

Zarządzenie Nr R-41/2019

Zarządzenie Nr R-41/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie trybu składania przez studentów Politechniki Lubelskiej wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-41/2019"

Zarządzenie Nr R-40/2019

Zarządzenie Nr R-40/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego Zadanie 5 „Nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem w Politechnice Lubelskiej” w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-40/2019"

Zarządzenie Nr R-39/2019

Zarządzenie Nr R-39/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-29/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-39/2019"


Archiwum »