Rok 2019

Zarządzenie Nr R-9/2019

Zarządzenie Nr R-9/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-9/2019"

Zarządzenie Nr R-8/2019

Zarządzenie Nr R-8/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-8/2019"

Zarządzenie Nr R-7/2019

Zarządzenie Nr R-7/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-7/2019"

Zarządzenie Nr R-6/2019

Zarządzenie Nr R-6/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-40/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „PL 2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-6/2019"

Zarządzenie Nr R-5/2019

Zarządzenie Nr R-5/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Komisji projektowej oraz Zespołu realizujących projekt pn. „Politechnika Lubelskiej – Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-5/2019"

Zarządzenie Nr R-4/2019

Zarządzenie Nr R-4/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-40/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „PL 2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-4/2019"

Zarządzenie Nr R-3/2019

Zarządzenie Nr R-3/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-3/2019"

Zarządzenie Nr R-2/2019

Zarządzenie Nr R-2/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania założeń do otwarcia szkoły doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-2/2019"

Zarządzenie Nr R-1/2019

Zarządzenie Nr R-1/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 stycznia 2019 r.w sprawie prowizorium budżetowego w 2019 r.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-1/2019"