Rok 2019

Zarządzenie Nr R-77/2019

Zarządzenie Nr R-77/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-77/2019 "

Zarządzenie Nr R-76/2019

Zarządzenie Nr R-76/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-76/2019"

Zarządzenie Nr R-75/2019

Zarządzenie Nr R-75/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-75/2019"

Zarządzenie Nr R-74/2019

Zarządzenie Nr R-74/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zasad Sporządzania, Obiegu, Kontroli oraz Przechowywania Dokumentów Finansowo-Księgowych w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-74/2019 "

Zarządzenie Nr R-73/2019

Zarządzenie Nr R-73/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-73/2019"

Zarządzenie Nr R-72/2019

Zarządzenie Nr R-72/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-72/2019"

Zarządzenie Nr R-71/2019

Zarządzenie Nr R-71/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania elektronicznej Platformy Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej – Lublin University of Technology Publishing House.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-71/2019"

Zarządzenie Nr R-70/2019

Zarządzenie Nr R-70/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów edukacyjnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-70/2019"

Zarządzenie Nr R-69/2019

Zarządzenie Nr R-69/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń dla studentów/doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2019/2020.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-69/2019"

Zarządzenie Nr R-68/2019

Zarządzenie Nr R-68/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w...

Więcej o "Zarządzenie Nr R-68/2019"


Archiwum »