Rok 2020

Zarządzenie Nr R-65/2020

Zarządzenie Nr R-65/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-40/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „PL 2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-65/2020"

Zarządzenie Nr R-64/2020

Zarządzenie Nr R-64/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołów do opracowania systemu okresowej oceny pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2020"

Zarządzenie Nr R-63/2020

Zarządzenie Nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie czasowej regulacji działalności Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2020"

Zarządzenie Nr R-62/2020

Zarządzenie Nr R-62/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za usługi edukacyjne w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2020"

Zarządzenie Nr R-61/2020

Zarządzenie Nr R-61/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2020"

Zarządzenie Nr R-60/2020

Zarządzenie Nr R-60/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta – AKTYWNY PROSUMENT.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2020"

Zarządzenie Nr R-59/2020

Zarządzenie Nr R-59/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2020"

Zarządzenie Nr R-58/2020

Zarządzenie Nr R-58/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Zasad organizowania i zaliczania praktyk objętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2020"

Zarządzenie Nr R-57/2020

Zarządzenie Nr R-57/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2020"

Zarządzenie Nr R-56/2020

Zarządzenie Nr R-56/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-30/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2020"


Archiwum »