Rok 2020

Zarządzenie Nr R-53/2020

Zarządzenie Nr R-53/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-35/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „Elektrotechnika – międzynarodowe studia doktoranckie na Politechnice Lubelskiej ”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2020"

Zarządzenie Nr R-52/2020

Zarządzenie Nr R-52/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2020"

Zarządzenie Nr R-51/2020

Zarządzenie Nr R-51/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-26/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2020"

Zarządzenie Nr R-50/2020

Zarządzenie Nr R-50/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2020"

Zarządzenie Nr R-49/2020

Zarządzenie Nr R-49/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostępu do Internetu w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2020"

Zarządzenie Nr R-48/2020

Zarządzenie Nr R-48/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2020"

Zarządzenie Nr R-47/2020

Zarządzenie Nr R-47/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2020 "

Zarządzenie Nr R-46/2020

Zarządzenie Nr R-46/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia w okresie pandemii COVID-19 alternatywnych sposobów organizacji praktyk objętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2020"

Zarządzenie Nr R-45/2020

Zarządzenie Nr R-45/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-45/2020"

Zarządzenie Nr R-44/2020

Zarządzenie Nr R-44/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-30/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-44/2020"


Archiwum »