Aktualności

Terminy posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

Na kolejnym zdalnym posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 9 listopada br., została przeprowadzona analiza i korekta kwestionariusza studenckiej oceny zajęć pod kątem jego wykorzystania w bieżącym roku akademickim, w którym kształcenie realizowane jest w przeważającej części na odległość. Podczas posiedzenia przeprowadzono również analizę i ocenę projektu zmian programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria produkcji, prowadzonych przez Wydział Mechaniczny.

Na zdalnym posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 19 października br., został przyjęty harmonogram pracy Rady w  nowym roku akademickim. W trakcie spotkania został również przygotowany kwestionariusz studenckiej oceny pracy dziekanatów i Działu Spraw Studenckich dostosowany do oceny pracy zdalnej tych jednostek. Członkowie Rady przyjęli także terminarz przeprowadzenia studenckich ocen zajęć oraz wskazanych działów w bieżącym roku akademickim. Podczas posiedzenia przeprowadzono analizę i ocenę programu nowych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym tworzonych przez Wydział Zarządzania oraz nowego bloku dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych przez  Wydział Elektrotechniki i Informatyki.