Aktualności


Terminy posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017: 4.11, 18.11, 16.12, 20.01- godz. 9.00 Sala Posiedzeń Senatu PL

Harmonogram prac Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017

18 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Głównym tematem poruszonym podczas spotkania było omówienie wyników oceny jakości procesu kształcenia w Politechnice Lubelskiej, dokonanej przez pracowników Uczelni w poprzednim roku akademickim oraz dyskusja nad potencjalnymi kierunkami doskonalenia i zmianami możliwymi do wprowadzenia w obszarze dydaktyki. Uczestnicy posiedzenia zaopiniowali również efekty kształcenia dla studiów podyplomowych tworzonych na Wydziałach: Elektrotechniki i Informatyki oraz Zarządzania, a także wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych.

Podczas spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 4 listopada 2016r. przedyskutowano oraz zatwierdzono projekty zmian do uchwał Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Członkowie Rady przyjęli również harmonogram prac URdsJK w nowym roku akademickim oraz ustalili terminarz spotkań w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego.