Aktualności

Terminy posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

Harmonogram prac Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2018 roku, została przedyskutowana i przyjęta ostateczna wersja kwestionariusza ankietowego oraz procedury przeprowadzenia studenckiej oceny infrastruktury, a także wybranych elementów organizacji procesu kształcenia i systemu informacyjnego. Członkowie Rady zapoznali się również z „Raportem z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017” oraz zmianami zakresu informacji dotyczących systemu jakości kształcenia, znajdującymi się na stronie internetowej Uczelni. Podczas posiedzenia, członkowie Rady zaopiniowali także projekty korekt efektów kształcenia dla dwóch kierunków studiów.

W dniu 8 grudnia 2017 odbyło się ostatnie posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w 2017 roku. W trakcie spotkania zaopiniowano wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia oraz wniosek Wydziału Mechanicznego w sprawie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia. Członkowie Rady przygotowali również wstępną wersję procedury i kwestionariusza do oceny infrastruktury i systemu informacyjnego przez studentów.

Kolejne posiedzenie URdsJK odbyło się w dniu 27 października 2017 roku. Głównym tematem spotkania było omówienie i przygotowanie wstępnej koncepcji oceny jakości infrastruktury i systemu informacyjnego w Politechnice Lubelskiej przez studentów. W trakcie posiedzenia zatwierdzono również „Harmonogram działań URdsJK na rok akademicki 2017/2018” oraz ostateczne wersje projektów zarządzeń Rektora PL dotyczących WSZJK. Członkowie Rady zaopiniowali również projekt efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia tworzonych przez Wydział Zarządzania.