Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni:

Paweł HAJDUK - przewodniczący Rady 
Wojciech LUTEK
Tomasz NOWACKI
prof. dr hab. inż. Andrzej GONTARZ
prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO
dr hab. inż. Artur PAŹDZIOR
stud. Michał IŻKO (przewodniczący Samorządu Studenckiego PL - zasiada w Radzie z urzędu)


  • Uchwała Nr 65/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej na kadencję 2021-2024.

Zadania Rady Uczelni:
1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Kadencja Rady Uczelni
Kadencja Rady Uczelni rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. i trwa 4 lata.