Rektor

JM Rektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

tel.  (81) 538.41.00
fax. (81) 538.46.57
przyjęcia interesantów: poniedziałek i środa godz. 13.00-15.00
e-mail: rektor@pollub.pl, politechnika@pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Pracę zawodową rozpoczął w swojej macierzystej uczelni w 1979 r. jako asystent. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1983 r. W latach 1983 - 1999 pracował jako adiunkt w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, której od 2006 r. jest kierownikiem.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej został zatrudniony w 2000 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a po uzyskaniu w 2006 r. tytułu profesora - na stanowisku profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w analizie systemów elektroenergetycznych, szczególnie w stanach awaryjnych, oraz w metodach numerycznych związanych z ich analizą. Jest jednym z twórców programów komputerowych do obliczeń zwarciowych wykorzystywanych w wielu jednostkach energetyki. Jest autorem ponad 200 artykułów, referatów i raportów badawczych. Jest współautorem książki „Zwarcia w systemach elektroenergetycznych”, wykorzystywanej szeroko przez studentów i inżynierów. Ostatnio wykonywane prace dotyczą wyznaczania możliwości przyłączeniowych systemu elektroenergetycznego, oceny skutków załączeń elementów sieci w warunkach awaryjnych oraz badania stabilności w planowaniu rozwoju systemu. Jest członkiem Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz amerykańskiego stowarzyszenia IEEE. Jest propagatorem sportu rekreacyjnego, ukończył 26 biegów maratońskich i 7 ultramaratonów.


Zakres kompetencji

Insygnia