Skład Senatu

Skład Senatu Politechniki Lubelskiej
kadencja 2020-2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

Przedstawiciele z grupy profesorów i profesorów uczelni:
dr hab. inż. Jarosław BIENIAŚ
dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI
prof. dr hab. inż. Hubert DĘBSKI
dr hab. inż Paweł DROŹDZIEL
dr hab. inż. Sylwester SAMBORSKI
dr hab. Paweł ZAPRAWA
dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI
prof. dr hab. inż. Piotr KISAŁA
dr hab. inż Paweł KOMADA
dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK
prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS
dr hab. inż. Piotr JAŚKOWSKI
prof. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
dr hab. inż. Agnieszka MONTUSIEWICZ
prof. dr hab. inż. Beata KOWALSKA
prof. dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA
dr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK
dr hab. inż. Łukasz SKOWRON
dr Ewa ŁAZUKA
dr hab. inż. Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK

Przedstawiciele z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. Grzegorz WINIARSKI
dr inż. Patryk JAKUBCZAK
dr inż. Marcin BUCZAJ
dr Edyta ŁUKASIK
dr inż. Agnieszka WOSZUK
dr inż. Andrzej RACZKOWSKI
dr hab. inż. Marcin GĄSIOR
dr Dariusz MAJEREK
mgr Bożydar SPÓLNICKI

Przedstawiciele z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
inż. Ewa DERDA
mgr Aneta ŚWIĆ-TOSIEK

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Michał ROGALA (Przewodniczący RUSD)

Przedstawiciele studentów:
Alicja ZIELONKA (Przewodnicząca RUSS)
Patryk CZOPEK 
Rafał BŁAZIAK
Mateusz LASKOWSKI
Żaneta SYCZEK
Adam OGONOWSKI
Kamil ŚWISTOŃ

Członkowie Senatu uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym

dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ – przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN – dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka
dr hab. inż. Tomasz KOŁTUNOWICZ – dyrektor Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej 
inż. Wiesław SIKORA - kanclerz
mgr Janina KSIĘSKA - kwestor
mgr Dorota TKACZYK - dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej
dr Anna ARENT– pełnomocnik ds. jakości kształcenia
dr hab. Halina RAROT - przedstawiciel ZZ "Unia Profesorów Polskich" przy Politechnice Lubelskiej
dr inż. Jarosław ZUBRZYCKI - przedstawiciel Zarządu NS ZNP
dr inż. Małgorzata CIOSMAK - Przedstawiciel OZ NSZZ "Solidarność"