Międzynarodowe Projekty Badawcze w PL

 1. Euro-Entrepreneurship
 2. Centre of Excellence for the Applications of Superconducting and Plasma technologies in power engineering – ASPPECT
 3. MOWOM- Development of a New Mobile Waste Water Treatment Process for SME Olive Mills
 4. Marie Curie Individual Fellowship No. MCFI-2002-00219-A - New generalized model for engineering materials including internal structure modeling
 5. MCMACM (Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modeling and Experimental Verification)
 6. RIS LUBELSKIE (Development of Regional Innovation Strategy of Lubelskie Voivodship)
 7. NEPIRC (North East Poland Innovation Relay Centre)
 8. Safe and Sustainable Management of Municipal Solid Waste in Bangladesh through the Practical Application of WasteSafe Proposal
 9. RAPIDO - Rural Areas, People and Innovative Development
 10. BISNEP – Service and Support of Business and Innovation
 11. Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco-sustainable approach to local development
 12. CEMCAST - Centre of Excellence for Modern Composites Applied in Aerospace and Surface Transport Infrastructure
 13. Sterylizacja plazmowa, sterylizacja różnorodnych materiałów, urządzeń do produkcjiżywności i materiałów biomedycznych przy użyciu niskotemperaturowej plazmy podciśnieniem atmosferycznym w połączeniu z z zaawansowanymi procesami utleniania
 14. Technologiczne i konstrukcyjne aspekty wytłaczania i wtryskiwania kompozytów i nanokompozytów polimerowych = Co-ExIn
 15. Nonlinear Dynamics of Rotating Machines with Faults
 16. Diesel engine matching the ideal light platform of the helicopter - Studium silnika wysokoprężnego do napędu lekkiego śmigłowca = DELILAH
 17. Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa - wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa tematu badawczego= SMART Value
 18. Badania i rozwój maszyn nowej generacji do przetwarzania kompozytów i nanokompozytów = NEWEX
 19. RUINS
 20. PNANO4BONE - Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki w medycynie generacyjnej

Informacji dotyczących projektów badawczych udziela mgr Beata Kijak-Mitura (Biuro Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą) zaś szczegółowe dane na temat projektów badawczych UE są udostępniane przez samych Koordynatorów projektów PL.