CELISE

Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas

Zrównoważona produkcja materiałów na bazie celulozy i dodatków do użytku w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na obszarach wiejskich

Ogólne informacje
Program badawczy UE: Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020
Filar: Wyzwania społeczne (Societal Challenges)
Rodzaj działania: Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
Nr. Referencyjny wniosku: 101007733
Umowa numer: 101007733

Data rozpoczęcia: w trakcie ustalania
Data zakończenia: w trakcie ustalania
Czas trwania: 48 miesięcy
Akronim projektu: CELISE

Budżet:
• dla Konsorcjum: 621 000.00 EUR
• dla Politechniki Lubelskiej: 27.600 EUR
Grant pokrywa 100 % uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działaniami.

Konsorcjum w składzie:
1. Universidad de Cantabria – Koordynator Projektu
2. Universidad Politecnica de Madrid
3. Latvijas Valsts Koksnes Kimijas Instituts
4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
5. Politechnika Lubelska
6. Bangor University
7. TWI Limited
8. NIBIO - Norsk Institutt for Biookonomi
9. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
10. INOCURE Sro
11. Carbon Compost Company
12. ECORESOURCES Ike
13. Universidad Cooperativa de Colombia
14. Universidad Nacional de Chimborazo
15. Universidad Nacional del Litoral

Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego partnerstwa pomiędzy europejskimi instytucjami badawczo-innowacyjnymi, przemysłem, oraz zespołami naukowców z państw Ameryki Łacińskiej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących produktów na bazie celulozy oraz materiałów otrzymywanych z pozostałości biomasy, które będą wykorzystane w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na obszarach wiejskich Europy i Ameryki Łacińskiej. W celu zapewnienia trwałości całego procesu, wybrane zostaną nowe produkty i procesy uwzględniajace kwestie społeczne (obszary wiejskie i / lub wrażliwe, przenośne urządzenia i programy edukacyjne), środowiskowe (wykorzystanie naturalnych dodatków i pozostałości biomasy jako surowców do produkcji materiałów geopolimerowych, usuwanie reagentów chemicznych w procesach produkcji bioenergii) i ekonomiczne (produkty codziennego użytku w budownictwie i służbie zdrowia, gospodarka rzemieślnicza, inżynieria lądowa oraz narzędzia matematyczne do optymalizacji modeli biznesowych). Projekt usprawnia rozwój wiedzy i doskonałości naukowej poprzez umożliwienie europejskim uniwersytetom i przemysłowi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ich partnerami w krajach Ameryki Łacińskiej, ułatwiając tym samym dostęp do zaplecza badawczego poza Europą. Projekt przewiduje promocję synergii w skali globalnej, odpowiadając bezpośrednio priorytetom UE i ONZ oraz w ramach niektórych globalnych celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 7, 9 i 11.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Politechniki Lubelskiej:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Geotechniki
ul Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin
http://msagroup.pollub.pl/
https://orcid.org/0000-0002-4599-3427
Researcher ID: K-5052-2012
w.franus@pollub.pl