CEMCAST

Centre of Excellence for Modern Composites Applied in Aerospace and Surface Transport Infrastructure - CEMCAST

Projekt przygotowano w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń.

Do konkursu zgłoszono 312 projektów z różnych krajów europejskich, z których 16 zatwierdzono do realizacji.

Projekt został sklasyfikowany na pierwszym miejscu i jako jedyny uzyskał maksymalną liczbę 15 punktów.

Koordynator: prof. Tomasz Sadowski.

Administrator: mgr Jolanta Sadowska.

Okres realizacji: 31.03.2010 - 31.03.2013

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań badawczych:

 • prof. Tomasz Sadowski (modelowanie i badania doświadczalne materiałów kompozytowych), oraz 
 • prof. Jerzy Warmiński (dynamika nieliniowa konstrukcji inżynierskich wykonanych z materiałów kompozytowych).

Kwota przeznaczona dla Politechniki Lubelskiej na realizację projektu wynosi 2.560.000 EURO (na okres 3-ch lat).

W projekcie uczestniczy Politechnika Lubelska jako instytucja koordynująca oraz 11 uczelni zagranicznych jako instytucje partnerskie:

 • University of Glasgow (Glasgow, Wielka Brytania),
 • University of Aberdeen (Aberdeen, Wielka Brytania),
 • University of Aalborg (Aalborg, Dania),
 • Martin-Luther University, (Halle, Niemcy),
 • University of Stuttgart, (Sztutgart, Niemcy),
 • University of Ancona (Ankona, Włochy),
 • University La Sapienza (Rzym, Włochy),
 • University of Timisoara (Timisoara, Rumunia),
 • University of Rousse (Russe, Bułgaria),
 • National University of Athens (Ateny, Grecja),
 • University of Porto”, (Porto, Portugalia),

oraz sześciu ekspertów (konsultantów) – wybitnych profesorów z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Włoch, Rumunii i Grecji.

Międzynarodowa Rada Naukowa projektu składa się z następujących osób: 

 • Prof. Holm Altenbach (Martin Luther University; Halle, Niemcy),
 • Prof. René de Borst (Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia),
 • Prof. Matthew Cartmell (University of Glasgow, Glasgow, Wlk. Brytania),
 • Prof. Bhushan Karihaloo (Cardiff University, Cardiff, Wlk. Brytania),
 • Prof. Stefano Lenci (Polytechnic University of Marche, Ancona, Włochy), 
 • Prof. Giulio Maier (Rektor Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych, Udine, Włochy),
 • Prof. George Papadopoulos (National University of Athens, Athens, Grecja),
 • Prof. George Papanicolaou (University of Patras, Patras, Grecja),
 • Prof. Ryszrd Pyrz (Aalborg University, Aalborg, Dania),
 • Prof. Giuseppe Rega (La Sapienza University of Roma, Roma, Włochy),
 • Prof. Siegfried Schmauder (University of Stuttgart, Stuttgart, Niemcy),
 • Prof. Marian Wiercigroch (University of Aberdeen, Aberdeen, Wlk. Brytania),
 • Paweł Chojnacki (Polish Aviation Works S.A., Świdnik S.A., Polska) – reprezentant regionalnego przemysłu, 
 • Richard Forster (AIRBUS SAS, Blagnac Cedex, Francja) – reprezentant Europejskiego przemysłu lotniczego,
 • Dimitri K. Karagiannis (Integrated Aerospace Science Corporation- INASCO, Argyroupolis, Grecja) – reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw EU,
 • Dr Adam Wasilewski – (Prezydent Miasta Lublin) – reprezentant władz lokalnych.

Profesorowie zagraniczni z instytucji partnerskich, eksperci (konsultanci) oraz członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej, uczestniczący w projekcie są wybitnymi naukowcami o ugruntowanej renomie międzynarodowej, edytorami czasopism z tzw. listy filadelfijskiej, przewodniczącymi naukowych organizacji międzynarodowych oraz członkami odpowiedników PANu w swoich krajach, laureatami wielu prestiżowych nagród międzynarodowych.

W projekcie przewidziano:

 • zatrudnienie 6-ciu cudzoziemców w PL, na okres 2-ch lat każdy,
 • pobyty profesorów zagranicznych z uczelni uczestniczących w projekcie w PL - łącznie 74 miesiące,
 • pobyty pracowników PL w uczelniach partnerskich - łącznie 80 miesięcy oraz
 • zakup aparatury badawczej na kwotę ok. 800.000 Euro.

Celem projektu jest kontynuacja i dalszy rozwój aktywności podjętych w europejskim projekcie MTKD-CT-2004-014058 (realizowanym w terminie: 1.04.2005 – 31.03.2009, koordynowanym przez prof. T. Sadowskiego) obejmujących:

 • dalszy rozwój potencjału naukowego PL w zakresie modelowania materiałów kompozytowych i inteligentnych oraz ich zastosowania w lotnictwie i infrastrukturze transportowej (drogi i lotniska) oraz modelowania i sterowania dynamiki (nieliniowej) konstrukcji inżynierskich wykonanych z materiałów kompozytowych,
 • rozwój nowej dyscypliny obejmującej innowacyjne technologie wytwarzania kompozytów - unowocześnienie infrastruktury badawczej poprzez zakup aparatury służącej do badania materiałów kompozytowych.