MOWOM

Development of a New Mobile Waste Water Treatment Process for SME Olive Mills - MOWOM

Uprawa oliwek i produkcja oleju z oliwek stanowi istotną gałąź rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w Europie. Około 20% oleju z oliwek jest wytwarzanych przez kilka tysięcy małych, rodzinnych olejarni, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników.

Większość z nich (jak się ocenia 85%) nie posiada obecnie odpowiednich instalacji i systemów oczyszczania ścieków wytwarzanych w olejarniach.

Ten stan rzeczy spowodowany jest w głównej mierze tym, że obecne najnowocześniejsze technologie nie nadają się do zastosowania lub są nieefektywne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Stanowi to poważny problem z punktu widzenia ochrony środowiska.
Celem projektu jest zatem wypełnienie tej luki poprzez opracowanie ekonomicznie akceptowalnej technologii redukcji obciążenia środowiskowego powodowanego przez ścieki z olejarni wraz mobilnym urządzeniem do ich oczyszczania.

Coraz bardziej restrykcyjne ustawodawstwo europejskie w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarowania zasobami wody, może spowodować, że małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające oliwę z oliwek nie będą w stanie stawić czoła konkurencji z dużymi olejarniami przemysłowymi.

W przedsiębiorstwach tych stosunek zysku do kosztów jest taki, że nie pozwala wyzwolić dostatecznych funduszy na zakup kosztownych technologii oczyszczania ścieków w tych przedsiębiorstwach.

Uczestnicy projektu:

Koordynator Projektu:

STAB Ambiente – Concepçao, Constucçao e Exploraçao de Sistemas Ambientais (Portugalia).

Wykonawcy MŚP:

 1. Eleotrivia Express Ltd (Cypr);
 2. PIBER Prozesstechnik GmbH (Niemcy);
 3. Tecnoprocess snc. (Włochy);
 4. Portalimpex S.A. (Portugalia);
 5. Union of Agricultural Cooperatives of Peza (Grecja);
 6. Polymem S.A. (Francja);
 7. Aquaetudes (Francja).

Podwykonawcy RTD:

 1. Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. - Technologie-Transfer-Zentrum-Bremerhaven (Niemcy);
 2. Argus Umweltbiotechnologie GmbH (Niemcy);
 3. University of Twente (Holandia);
 4. Politechnika Lubelska (Polska).

Oczekiwane wyniki realizacji projektu:

Projekt ma do spełnienia zarówno cele przemysłowe (techniczne), jak i społeczne.

Główne cele techniczno-przemysłowe projektu obejmują:

 • Opracowanie mobilnego, nadającego się do łatwego transportu pomiędzy olejarniami, urządzenia do oczyszczania ścieków, urządzenia, którego zastosowanie w olejarniach nie będzie wymagało z ich strony znaczących inwestycji.

 • Oczyszczanie aktualnie składowanych w lagunach ścieków poprzez mechaniczną i chemiczną eliminację 95% zawartej w nich materii organicznej.

 • Eliminację toksyczności ścieków poprzez usunięcie polifenoli i ich związków.

 • W przyszłości redukcję kosztów oczyszczania ścieków o ok. 30% w porównaniu do obecnych najnowocześniejszych czyszczalni stosujących technologie beztlenowe.

 • Popularyzację i wdrożenie nowatorskiej technologii.

  Główne cele społeczne:
 • Redukcja niekorzystnego wpływu ścieków na środowisko.

 • Utrzymanie stanu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach wytwarzających oliwę z oliwek, głównie firmach o charakterze rodzinnym i nie przyczynianie się do wzrostu bezrobocia poprzez kreowaną przez Unię Europejską politykę w zakresie ochrony środowiska.

 • Przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy przy produkcji i obsłudze wdrożonego systemu MOWOM.