PNANO4BONE

Nanovectors engineered for plasma enhanced theranostics in regenerative medicine – Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki w medycynie generacyjnej.

Ogólne informacje
Projekt typu M-ERA.NET z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej (ERA-NET for materials research and innovation) w ramach programu Horizon 2020
Nr. Referencyjny ID347640 Unisono
Umowa numer: UMO-2016/22/Z/ST8

Data rozpoczęcia: 2017-08-01
Data zakończenia: 2020-07-31
Czas trwania: 36 miesięcy

Akronim projektu: PNANO4BONE

Budżet:
• 1 445 868 Euro dla Konsorcjum
• 577930 PLN dofinansowanie dla Politechniki Lubelskiej
Grant pokrywa 100 % uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działaniami.

Konsorcjum w składzie:

  1. Luxembourg Institute of Science and Technology- koordynator
  2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Katedra Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego
  3. Politechnika Lubelska - Zakład Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii
  4. Universite Catholique de Louvain (Belgia)
  5. Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania)
  6. Cellon SA (Luksemburg)

Opis projektu
Zaplanowane przez międzynarodowy zespół interdyscyplinarne badania stanowią nowe podejście modyfikacji biomateriałów z wykorzystaniem plazmy niskotemperaturowej i nanowektorów w medycynie regeneracyjnej. Efekty projektu pozwolą na opracowanie i wyodrębnienie oryginalnego materiału kościozastępczego pozwalającego poprawić proces gojenia kości poprzez ograniczenie tworzenia się zwłóknień w obrębie biomateriału oraz przyspieszenie procesów angiogenezy i regeneracji w miejscu implantacji.

Osoba odpowiedzialna za część badawczą Politechniki Lubelskiej:
Dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL
Zakład Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38A
20-618 Lublin
tel/fax. +48-81-5384289
j.pawlat@pollub.pl