Finansowanie współpracy z zagranicą - MNiSzW

Informacja o możliwości uzyskania przez polskie jednostki naukowe finansowania ze środków finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

I. Obowiązujące akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103), zwane dalej „rozporządzeniem”.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 92), zwane dalej „rozporządzeniem o pomocy publicznej”.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

II. Pomoc jest przyznawana jako pomoc na projekty badawczo-rozwojowe zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (str.47), które mogą obejmować:

  1. badania podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 84 rozporządzenia nr 651/2014;
  2. badania przemysłowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;
  3. eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014.
 

UWAGA: Szczegółowe zasady, tryb i kryteria przyznawania środków finansowych na naukę, na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą zawierają przywołane na wstępie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.