ASPPECT

ASPPECT: Centrum doskonałości zastosowań technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce

Koordynator: prof. dr hab. inż. Tadeusz JANOWSKI
Centre of Excellence for the Applications of Superconducting and Plasma technologies in power engineering – Akronim: ASPPECT.
Numer Kontraktu: NNE5 - 2002 - 00029
Data podpisania kontraktu: 13.12.2002 r.
Finansowanie: 249.920 E
Okres realizacji: 2002–2005 (36 miesięcy)

Partnerzy:

 • Cardiff University, Wielka Brytania – Prof. A.J. Moses
 • Ernst-Moritz-Arndt-University, Institute of Physics, Niemcy - Dr H.E. Wagner
 • Dr Ulrich Kogelschatz, Szwajcaria
 • University of Southampton, Wielka Brytania - Prof. J. Sykulski
 • Tampere University of Technology, Finlandia - Dr Risto Mikkonen
 • University of Twente, Holandia - Dr Bennie ten Haken
 • Electrotechnical Institute, Wrocław, Division of Technology and Materials Science – Prof. B. Mazurek.

Centrum bliźniacze:

Centre of Excellence - Wolfson Centre for Magnetics Technology, Cardiff, UK (Dyrektor – Prof. A.J. Moses).

Działalność Centrum obejmuje 9 pakietów roboczych (WP):

 • WP1 – Konferencje tematyczne
 • WP2 – Seminaria
 • WP3 – Warsztaty
 • WP4 – Utworzenie centrum bliźniaczego
 • WP5 – Studia doktoranckie
 • WP6 – Studia podyplomowe
 • WP7 – Kursy letnie
 • WP8 – Tworzenie sieci z innymi centrami doskonałości w krajach UE i krajach stowarzyszonych
 • WP9 – Promocja