BISNEP


BISNEP - Business and Innovation Support for North and East Poland
Koordynator: prof. dr hab. inż Stanisław Płaska
Akronim: BISNEP
Numer Kontraktu: 150261
Budżet projektu: 209 460 €


Okres realizacji: I 2008 - XII 2010
Członkowie konsorcjum BISNEP Polska Północno-Wschodnia:
  • Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) Uniwersytetu Warszawskiego
  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
  • Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie (UWM)
  • Warmińsko-mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Politechnika Lubelska, Lubelskie Centrum Transferu Technologii (LCTT)
  • Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR) 
Celem głównym projektu jest ustanowienie na rzecz konkurencyjności i innowacji jednej sieci dla świadczenia zintegrowanych usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje.
Cele szczegółowe projektu to zwiększenie synergii między wszystkimi partnerami sieciowymi przez świadczenie zintegrowanych usług, utrzymanie i dalsze zwiększenie dostępności, jakości i profesjonalizmu zintegrowanych usług świadczonych za pośrednictwem tej sieci oraz podniesienie świadomości – głównie wśród MŚP – w zakresie zagadnień polityki wspólnotowej i usług świadczonych w ramach sieci.
Usługi i działania zabezpieczające wdrażanie wspólnej sieci dla zintegrowanych usług znajdują się głównie w dwóch obszarach: tworzenie wspólnej sieci doskonałości i wdrożenie koncepcji "Żadnych złych drzwi", której zadaniem jest zintegrowanie wszystkich usług wspierających biznes i innowacje do łącznego zestawu usług dla MŚP.
Wspólna sieć doskonałości odgrywa istotną rolę we wdrażaniu europejskiej polityki wspierania biznesu i innowacji. Powodzenie wdrażania tych polityk jest oparte na perspektywicznym kierowaniu siecią, umiejętnościach partnerów sieciowych i prowadzonych przez nich organizacji.
W ramach projektu będą realizowane trzy moduły: a, b, c.

Więcej info. ....